Regulamin świadczenia usług przez stronę Medbenefit.pl

§1.
Postanowienia ogólne

 1. Na stronie internetowej Medbenefit.pl administrowanej przez firmę Medgo Sp. z o.o. oferowane są kody rabatowe na usługi medyczne, zabiegi medyczne bądź towary oferowane przez Partnerów Medgo Sp. z o.o. Wydawcy ofert rabatowych i dostawcy podanych usług lub towarów są w tym przypadku Partnerami, którzy świadczą usługi wobec kupujących kupony, na zasadach określonych w Regulaminie. Medbenefit.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie określonych w ofercie usług lub za dostarczenie podanych towarów, lecz jedynie gwarantuje prawo do wykonania usługi przez Partnera, przez promocję w serwisie Medbenefit.pl. Użytkowanie serwisu Medbenefit.pl jest uregulowane wyłącznie przez Regulamin. Sprzedawane przez Medbenefit.pl kupony wartościowe dotyczą konkretnych usług medycznych i sprzętu.
 2. Strona Medbenefit.pl, jak również system kuponów rabatowych administrowana jest przez:
  Medgo Sp. z o.o.
  ul. Al. Jerozolimskie 56C
  00-803 warszawa
  NIP 5272675223
  e-mail: info@medbenefit.pl
 3. Oferty prezentowane na stronach Medbenefit.pl dają nabywcy rabat na określone w ofercie usługi lub towary proponowane przez Partnera.
 4. Pobranie kuponu rabatowego odbywa się przez e-maila, smsa, qrcode.
  • Pobranie kodu rabatowego przez nabywcę jest bezpłatne.
  • Nabywca wraz z kuponem rabatowym zgłasza się do placówki gdzie ma być wykonana dana usługa, bądź sprzedany dany towar.
  • Po okazaniu przez nabywcę kodu rabatowego na daną usługę Usługodawca, zwany Partnerem Medbenefit.pl, jest zobowiązany do odliczenia zniżki o wartości identycznej jaka była publikowana na serwisie Medbenefit.pl w ofercie Usługodawcy.
 5. Znaki towarowe, nie będące własnością serwisu Medbenefit.pl, a które są prezentowane w serwisie są własnością Partnerów oferujących usługi, towary.

§2.
Konto użytkownika

 1. Utworzenie konta jest dobrowolne i bezpłatne. Odbywa się dzięki wypełnieniu formularza rejestracyjnego, podaniu danych osobowych, adresu e-mail i hasła oraz zapoznaniu się i zaakceptowaniu wszystkich postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności. Warunki użytkowania serwisu Medbenefit.pl są akceptowane poprzez dokonanie potwierdzenia w odpowiednich polach w trakcie dokonywania zakupu lub podczas użytkowania serwisu. W tym przypadku uznaje się użytkowanie serwisu Medbenefit.pl za akceptację regulaminu.
  Regulamin jest dostępny w każdym momencie na stronie internetowej,
  gdzie można go pobrać, wydrukować lub przeczytać.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy haseł dostępu do Konta. Wszelkie czynności dokonane przez jakąkolwiek osobę trzecią z wykorzystaniem hasła dostępu do Konta traktuje się, jako czynności wykonane przez Użytkownika, na którego one wskazują.

§3.
Moment zawarcia umowy

 1. Kupony rabatowe nabywane są następujący sposób:
  • Użytkownik serwisu Medbenefit.pl potwierdza zamiar zakupu bonu przyciskiem "Kup Teraz" na stronie danej oferty
  • Użytkownik wybiera pożądaną liczbę kuponów w zamówieniu.
  • Użytkownik podaje: imię, nazwisko, adres e-mail.
  • Złożenie przez użytkownika serwisu oferty na zakup kuponu odbywa się przez naciśnięcie przycisku "Pobierz kupon".
 2. Czas trwania sprzedaży bonów wartościowych jest ograniczony czasowo i jest ustalany przez Medbenefit.pl wraz z Partnerem świadczącym Usługi bądź Towary. Po upływie ustalonego czasu, zakupu jest nie możliwy.

§4.
Reklamacje

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu Medbenefit.pl użytkownik może zgłaszać mailowo na adres reklamacje@medgo.pl
  • Serwis Medbenefit.pl nie przyjmuje reklamacji związanych z wykonaniem usługi przez Partnerów.

§5
Odpowiedzialność

 1. Serwis Medbenefit.pl dołoży wszelkich starań i zapewnia poprzez wcześniej podpisaną umowę współpracy z Partnerem, iż Partner zrealizuje kupon rabatowy na określonych warunkach podanych w ofercie. Określone w ofercie usługi, towary Partner wypełnia wobec użytkowników w swoim imieniu i na własny rachunek, tym samym Medbenefit.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników za niedopełnienie przez Partnera obowiązku realizacji usługi. W przypadku problemów z wykonaniem usługi , bądź dostarczenia towaru przez Partnera, serwis Medbenefit.pl dołoży wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie zadowalające zainteresowane strony.
 2. Poprzez pobranie kuponu, użytkownicy wyrażają zgodę na to, aby serwis Medbenefit.pl przetwarzał dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, w szczególności: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Poprzez akceptację regulaminu, użytkownik zgadza się na otrzymywanie Newsletter (tj. aktualne oferty serwisu Medbenefit.pl przesłane drogą elektroniczną) z aktualnymi ofertami w celu utrzymania kontaktu serwisu z użytkownikami. Każdy użytkownik ma prawo odmówić Newslettera z ofertami poprzez wysłanie na adres e-mail info@medbenefit.pl, z prośbą o zaprzestanie wysyłania ofert drogą elektroniczną.

§6.
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013.
 2. Strony dołożą wszelkich starań, aby kwestie sporne nie objęte regulaminem, które mogą zaistnieć na tle wykonywania umowy, przed podaniem ich pod rozstrzygnięcie sądu właściwego, rozwiązać polubownie.